Föreståndare för Equmeniakyrkans församling i Trelleborg

Vi är Equmeniakyrkans sydligaste församling i en snabbt växande stad, där 1 200 bostäder i en snar framtid skall byggas inom promenadavstånd från vår kyrka, som ligger i centrum. Trelleborg är en port till kontinenten med ett flertal färjelinjer. Närheten till Malmö och Köpenhamn inkluderar oss i den expansiva Öresundsregionen med 3,8 miljoner invånare.

Pastor/Diakon/Föreståndare
Vi söker en föreståndare på deltid, som vill ta sig an utmaningen att här erbjuda en öppen mötesplats för nyinflyttade och fler trelleborgare, som söker sin andliga hemvist, och som kan möta oss i en gemenskap med givande och tagande. Vi vill tillsammans övertyga trelleborgarna om att Jesus är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6).

Varierad verksamhet
I vår kyrka, Immanuelskyrkan, har vi gudstjänster med söndagsskola varje söndag men också samlingar för daglediga, språkcafé, bibelsamtal och andra församlingsaktiviteter, som t.ex. fredagsgympa. Inom församlingen finns även scouter samt en gospelkör med sångare från olika håll.

I predikoverksamheten engagerar vi ofta gästande talare.
Vi är öppna för att tillvarata just dina personliga gåvor för att gemensamt utforma vår verksamhet. Vi är en liten församling med en önskan om att växa med hjälp av nya idéer och tankar, samtidigt som vi stöder oss på vår tradition och erfarenhet.

Sommargård som kan bli mycket mer!
Till hjälp i vårt arbete har vi en underbar sommargård vid havet, Nybostrand. Dit förläggs all verksamhet under sommaren. Läget, möjlighet till fika och ett omväxlande program lockar många gäster till vår camping. Under 6 sommarveckor har vi anställt olika kaplaner som ansvarar för andakter och gudstjänster. För denna tid anställer vi extra personal för att finnas till hands för alla besökare. Vi har en växande scoutkår och planerar en kontaktskapande verksamhet. Där behövs du för att tillsammans med oss vidareutveckla detta, som vi hoppas kan bli början för vidare församlingsengagemang.

Detta är en deltidstjänst (Ca 70%) och du behöver ansvara för två gudstjänster i månaden, delta i barn- och ungdomsarbetet och arbetet på Nybostrand.

Det finns en tvårumslägenhet i kyrkan som kan hyras om så önskas.

 Ansökan med cv och personligt brev skickas till vår ordförande Dave Servin och/eller v.ordf. Helene Persson Epost: dave46servin@gmail.com eller helene.per@telia.com. Vi behandlar ansökningar löpande. Tillträde efter överenskommelse. För ytterligare upplysningar kan Du kontakta Dave Servin, Tel 070/5453091 eller Helene Persson, Tel 070/4038486.