Om

Om Immanuelskyrkan
Vi vill vara en öppen och välkomnande kyrka. Vi önskar att människor verkligen känner att det här är en plats där man utvecklas i sitt förhållande till Gud tillsammans med andra. Vi vill vara en kyrka som kan göra skillnad. Vi tycker att det ska vara meningsfullt och givande för hela familjen att komma till kyrkan. Immanuelskyrkan är Guds boning och, även om Gud är med oss var vi än är, så är det i gemenskapen med varandra och med Gud som något alldeles speciellt kan hända. Vi förväntar oss stora ting!

Välkommen att vara med!

Historik

Så började det

Svenska Missionsförbundet bildades 1878. Redan tio år tidigare kom en ung bokhandlare vid namn Otto Hallbeck till Trelleborg. Han hade en levande kristen tro och genom hans ledning bildades Gylle Missionsförening hemma hos Truls Jönsson i Gylle den 27 juni 1868. I protokollet för nämnda datum, § 1, kan vi läsa: ”Flera personer från Gylle, Kyrkoköpinge och Trelleborg samt kringliggande socknar hade kommit tillsammans för att överlägga om bildandet av en förening mellan de kristna på orten, och beslöt de närvarande bilda sig till en sådan förening med ändamål att söka befrämja Guds rikes utbredande inom och utom kristenheten och att dess namn skulle vara Gylle Missionsförenig.” Några månader därefter antog Gylle Missionsförening sina stadgar på ett allmänt möte i Gislöv.

 

untitled

Den 8 april 1885 bildade tjugo personer Trelleborgs Stads Missionsförening som till att börja med hade sin verksamhet i Postmästarlokalen på Algatan. Tre år senare flyttades verksamheten till Godtemplargården på Nygatan, ungefär där som nuvarande brandstation finns belägen, Men vid ett tillfälle då en amerikansk predikant var på besök, reagerade en godtemplare så kraftigt att han avbröt predikan. Denna händelse blev upphov till att ta beslutet att bygga en egen kyrka. En kyrkbyggnadsfond bildades 1891 och året efter beslutades att köpa en tomt på Nygatan (nuvarande plats). Priset för tomten var 550 kronor. Byggmästare Weinberg anlitades som arkitekt och entreprenör för kyrkbygget som beräknades kosta 6 000 kronor.

 

Invigning av kyrkan

Den 15 oktober 1893 var det dags att inviga den nya kyrkan. Före invigningen togs ett beslut om en särskild offerdag då var och en uppmanades att ge en dagsinkomst till avbetalningen av byggnadslånet. 1899 byggdes kyrkan ut och invigdes den 15 oktober samma år. Vid invigningen fick kyrkobyggnaden namnet Immanuelskyrkan. Efter en genomgripande restaurering och tillbyggnad återinvigdes Immanuelskyrkan 1960. Församlingens ungdomar skänkte en ny piporgel som samtidigt togs i bruk. Datumet för invigningen denna gång var dock den 16 oktober.

 

Trelleborgs Missionsförsamling

Gylle Missionsförening och Trelleborgs Stads Missionsförening gick 1920 samman till en församling med namnet Trelleborg-Gylle Missionsförsamling. 1943 ändrades namnet till Trelleborgs Missionsförsamling.

 

Ungdomsarbete

Två ungdomsföreningar bildades 1894: Trelleborgs Kristliga Ynglingaförening och Trelleborgs Kristliga Jungfruförening. De båda föreningarna gick 1899 samman under namnet Trelleborgs Kristliga Ungdomsförening. 1938 kom ungdomsarbetet att kallas Våra Pojkar (VP) och Våra Flickor (VF). I våra dagar bedriver SMU Equmenia i Trelleborg söndagsskola och scouter.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.