Kontakta oss

IMMANUELSKYRKAN

Nygatan 10, 231 43 Trelleborg
Tfn.  072 – 935 01 80
ordforande@equmeniakyrkantrelleborg.se
www.equmeniakyrkantrelleborg.se

Församlingens bankgiro:5627-4038
Nybostrands bankgiro: 5375-9114
Equmenias (SMU) bankgiro: 5914-2570
Swish: 123 339 9656

Pastor / församlingsföreståndare  Eddy Alexandersson
Tfn. 073 – 96 34 526
eddy.alexandersson@gmail.com
Eddy kommer att tjänstgöra i vår församling jämna
veckor och då vara med på våra olika samlingar samt,
oftast, finnas på plats i kyrkan tisdagar kl. 13 – 15.

Vice församlingsföreståndare  Marianne Henningsson
Tfn. 070 – 25 68 640
diakon@equmeniakyrkantrelleborg.se

Ordförande Dave Servin
Tfn. 040-403053, 070-5453091
ordforande@equmeniakyrkantrelleborg.se

SMU Equmenia Trelleborgs ordförande Susanne Wiborn
s_wiborn@hotmail.com
Swish: 123 678 3914

Kanslist Krister Andersson
kassor@equmeniakyrkantrelleborg.se

Webmaster Mikael Josephson
Tfn. 070 – 454 38 75
mikael.josephson@me.com

Nybostrand: Hummervägen 2, 231 92 Trelleborg
Tfn. 07340-84078, info@nybostrand.se,
hemsida: www.Nybostrand.se Facebook: Nybostrand
Kontakt Nybostrand:
Bertil Wiborn
Tfn 073 – 408 40 78, eller
Krister Andersson
Tfn. 073 – 408 40 78
e-post info@nybostrand.se