Församlingsföreståndaren har ordet

Först; TACK för ett varmt och glädjefullt mottagande!
Nu när jag för första gången i den här formen ”har ordet” så väljer jag att skicka med en del av söndagens predikan då temat var ”Nådens gåvor”.
I den lilla almanackan ”Herregud & Co” kunde man i början av augusti se en bild på en fyr som bara står där – och lyser. Texten som följer med bilden lyder… ”Lighthouses don´t go running all over an island looking for boats to save, they just stand there shining”. Fritt översatt blir det ungefär; ”Fyrar håller inte på och springer omkring längs kusten letandes efter båtar att rädda, de bara står där och lyser”. För mig står det för vikten av att vara den du är med de förmågor och gåvor som är dina, på den plats där du är.
I 1 Pet 4:10 läser vi ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han (hon) har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former”. Vi behöver varandra, det är det stora i Guds rike – Gud söker inte likriktning utan gör plats för olikheter, för mångfalden!
I 1 Kor 12:27 står det att ”Ni utgör Krist kropp och är var för sig delar av den…” Jag tror att de orden vill visa på att för att helheten, Gud själv, ska bli synlig här, där vi lever, rör oss och är till så måste varje del få synas och ta plats. Vi behöver varandra! Du och jag behövs för att Jesus ska bli synlig i våra olika sammanhang! Du är en Gåva!!!