Autogiro-kollekt och kyrkoavgift

Har du upptäckt förmånen och nyttan med ett regelbundet offrande via Autogiro? Med hjälp av Autogiro beslutar var och en själv hur mycket som varje månad ska sättas in på församlingens konto. På så vis får man en kontinuitet i sitt offrande vilket innebär att kollekten kommer in även om man inte kan medverka vid söndagens gudstjänst. I praktiken innebär det att du ger din bank ditt medgivande att dra ett månatligt belopp som sätts in på församlingens konto. Kyrkoavgiften är en gåva direkt på din inkomst. Genom att sända in en medgivandeblankett till Missionskyrkan så uppdrar du åt Riksskatteverket att ta ut en extra procentenhet (1 %) på din inkomst. 70 % av kyrkoavgiften går direkt till församlingens lokala arbete i Trelleborg. Övriga 30 % använder Missionskyrkan för att ge stöd till församlingar som behöver ett extra bidrag för att kunna klara sin verksamhet. Läs gärna informationsfoldrarna i entrén eller ta kontakt med kassor@trelleborgsmissionsforsamling.se för ytterligare information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.